Hoe verwerken wij uw gegevens? Hoe bewaren wij al uw data? Hoe gaan wij om met cookies op de website? Dit zijn allemaal vragen die heel erg belangrijk zijn om aan ons te stellen. Daarom hebben wij hieronder een verklaring opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming/General Data Protection Regulation (AVG/GDPR) waarin wij omschrijven hoe wij uw data beveiligen, verwerken en verzamelen.

Bochane Autoverhuur verklaart hierbij:

De verzameling van persoonsgegevens, ongeacht of deze afkomstig zijn van onze klanten, relaties, leveranciers of soortgelijk, wordt uitsluitend gebruikt voor onze bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering van Bochane Autoverhuur betreft het verhuren van auto’s. Onze klanten, relaties en leveranciers worden te allen tijde gewezen op hun rechten zoals inzage, wijziging en vernietiging van persoonsgegevens en de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ten behoeve van een juiste naleving van de AVG/GDPR-regelgeving heeft Bochane Autoverhuur een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen als eerste contactpersoon en maakt gebruik van een Register van Verwerking van Persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden binnen Bochane Autoverhuur uitsluitend verwerkt door geautoriseerde verwerkers.

Binnen Bochane Autoverhuur wordt ernaar gestreefd uitsluitend de standaard persoonsgegevens te verwerken, het gebruik van bijzondere persoonsgegevens te beperken tot uitsluitend een kopie Paspoort, ID-kaart en/of Rijbewijs, en de gegevens zo kort als (wettelijk) mogelijk te gebruiken. Uitzonderingen hierop zijn de opslageisen van persoonsgegevens die ons door derden wordt opgelegd. Denk in dit verband aan bijvoorbeeld opslageisen door de Belastingdienst voor fiscale doeleinden of opslageisen door verzekeringsmaatschappijen i.v.m. schadedossiers.

Bochane Autoverhuur maakt op haar websites gebruik van zgn. functionele en analytische cookies ten behoeve van marketingdoeleinden en mogelijkheden om de klantervaring op onze websites te kunnen verbeteren. Het gebruik van tracking cookies t.b.v. opbouwen van het (belangstellings-) profiel wordt door Bochane Autoverhuur niet toegepast. Bij een eerste bezoek aan onze websites zullen bezoekers altijd om toestemming voor het gebruik van functionele en analytische cookies gevraagd worden.

Bochane Autoverhuur beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Indien u een relatie met Bochane Autoverhuur heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) uw persoonlijke gegevens inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Bochane Autoverhuur B.V.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 99
3900 AB Veenendaal

Aanpassen privacy statement: Bochane Autoverhuur behoudt zich het recht voor het privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.bochaneautoverhuur.nl worden gepubliceerd.